You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10439
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU SPORT LINE
Đang giải quyết
SPORT LINE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Dụng cụ tập thể hình: xà đơn, xà kép, ghế tập tạ. Nhóm 25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.19 03.07.21 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) BÙI VĂN ĐẠT : Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger