You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10444
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Villa des Fleurs
Đang giải quyết
Villa des Fleurs
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Quản lý kinh doanh. Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. Nhóm 30 Bánh mì; bánh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 26.04.01 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cao Thanh Hiền : 42 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger