You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10446
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU THE ONE 1
Đang giải quyết
THE ONE 1
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 19 Tấm gỗ lát sàn; ván sàn gỗ; gỗ dán; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; vật liệu lát bằng gỗ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thương mại và xây dựng X-CHANGE : Liền kề 10-6, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 - Tổng Cục V, Bộ Công An, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Liền kề 10-6, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 - Tổng Cục V, Bộ Công An, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger