You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10449
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU YẾN SÀO BÀN THẠCH UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU DUY VINH - DUY XUYÊN - QUẢNG NAM LIÊN HỆ: 0975 215 485
Đang giải quyết
YẾN SÀO BÀN THẠCH UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU DUY VINH - DUY XUYÊN - QUẢNG NAM LIÊN HỆ: 0975 215 485
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Đồ uống tăng lực; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 03.07.24 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) VÕ THỊ TÁM : Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger