You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-52794
NGÀY NỘP ĐƠN 12/12/2022
TÊN NHÃN HIỆU AN PHU REAL ESTATES & INVESTMENT
Đang giải quyết
AN PHU REAL ESTATES & INVESTMENT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; định giá bất động sản; đầu tư vốn để tạo lập bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. Nhóm 35 Đại diện thương mại; bán đấu giá; dịch vụ trung gian thương mại.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.12 07.01.24 26.11.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ : 3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.12.2022 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.12.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 19.05.2023 Biên lai điện tử XLQ | 31.05.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 31.05.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger