You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10498
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Chun's Sleepwear
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
Chun's Sleepwear
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; quần áo ngủ; bộ quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hoàng Thị Chung : Xóm Hoàng Tâm, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Hoàng Tâm, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger