You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10516
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU BESSEN SƠN CỦA NGƯỜI VIỆT
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
BESSEN SƠN CỦA NGƯỜI VIỆT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Thuốc màu; sơn; vecni; chất kết dính dùng cho sơn; sơn lót.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 26.04.18 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần tập đoàn BNV : Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger