You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10524
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU NESO Coffee & Tea
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
NESO Coffee & Tea
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê; chè (trà); ca cao.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 05.07.01 05.07.27 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM TỰ NHIÊN : Phòng G4, số 29-29A Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng G4, số 29-29A Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 31.08.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger