You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10532
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU SH CHEMICAL
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
SH CHEMICAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất bảo quản thực phẩm; hóa chất tách dầu; hóa chất để hàn; hóa chất làm mờ kính.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.01 24.17.25 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại sản xuất thiết bị Huy Sơn : Đường 72m, khối 6, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường 72m, khối 6, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger