You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10536
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU LOKS
Đang giải quyết
LOKS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ marketing; quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 16.03.03 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH LOK'S MEDIA : Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger