You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10539
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU QP PHÚC QUÝ Gốm Sứ Bát Tràng
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
QP PHÚC QUÝ Gốm Sứ Bát Tràng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: đồ gốm, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ trưng bày bằng gốm. Nhóm 21 Đồ gốm; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trưng bày bằng gốm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.09 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Phúc Quý Việt Nam : Lô A59, cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô A59, cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger