You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10540
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU DANGSON
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
DANGSON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 37 Xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.03.11 24.15.03 24.15.21 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đăng Sơn : Số nhà 25, đường F, tổ Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 25, đường F, tổ Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger