You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10541
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU CÔ XÙ FOOD
Đang giải quyết
CÔ XÙ FOOD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Các sản phẩm thực phẩm tôm, cua, cá, mực đã qua chế biến hoặc bảo quản.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.11 02.05.03 09.07.19
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thùy Phương Linh : 49 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 49 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger