You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-53481
NGÀY NỘP ĐƠN 15/12/2022
TÊN NHÃN HIỆU Uwell
Đang giải quyết
Uwell
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Tinh dầu; dầu tẩy trang (mỹ phẩm).
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lại Thị Phương Liên : Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.12.2022 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 15.12.2022 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger