You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10571
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Maxx Kool
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
Maxx Kool
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Miếng dán hạ sốt (dùng trong y tế); miếng dán (dùng trong y tế); dược phẩm; thực phẩm chức năng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Vũ Văn Hải : Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger