You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10580
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU SISS SYDNEY INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
SISS SYDNEY INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. Nhóm 36 Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. Nhóm 39 Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. Nhóm 42 Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. Nhóm 35 Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 05.05.20 05.05.21 20.07.01 24.01.01 25.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần trường quốc tế Sydney : 04 Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 04 Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger