You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10581
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU THE TECH COFFEE Cà phê sáng tạo - Tạo dựng tương lai
Đang giải quyết
THE TECH COFFEE Cà phê sáng tạo - Tạo dựng tương lai
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê hạt rang; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê rang.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.01 05.07.27 25.05.25 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH giải pháp phần mềm Techbot : 98 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 98 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger