You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10585
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU PLATO
Đang giải quyết
PLATO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Phan Dương Tiến : Thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger