You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10632
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Aquacover Different cover different values
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
Aquacover Different cover different values
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Giấy; giấy gói [văn phòng phẩm]; giấy bọc [văn phòng phẩm]; giấy bao gói.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 01.15.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tân Giang : 15 đường 15, khu dân cư Minh Sơn, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15 đường 15, khu dân cư Minh Sơn, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Luật ALIAT : Lầu 72, VinCom Center LandMark 81, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 14.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.08.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger