You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10701
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU AGS VietNam
Đang giải quyết
AGS VietNam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán kinh doanh phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH AGRISAFE Việt Nam : 105B KV 11, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 105B KV 11, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger