You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10702
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Nitro Green DINH DƯỠNG XANH CHO CÂY TRỒNG
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
Nitro Green DINH DƯỠNG XANH CHO CÂY TRỒNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.24 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH AGRISAFE Việt Nam : 105B KV II, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 105B KV II, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger