You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-08567
NGÀY NỘP ĐƠN 16/03/2022
TÊN NHÃN HIỆU APECOIN
Đang giải quyết (Update: 15/11/2023)
APECOIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phần cứng máy tính; đồng hồ thông minh; đồ trang sức thông minh; kính đeo mắt; kính râm; kính thực tế ảo; tai nghe; tai nghe choàng đầu; tai nghe choàng đầu để chơi trò chơi; thiết bị ngoại vi máy vi tính, cụ thể là tai nghe choàng đầu để chơi trò chơi máy tính; hộp đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu và thiết bị chơi trò chơi; biển báo/tín hiệu bằng đi-ốt phát quang (led); biển báo/tín hiệu bằng đèn neon; blockchain (chuỗi khối) (cơ sở dữ liệu kỹ thuật số có chứa thông tin có thể sử dụng và chia sẻ đồng thời trong một mạng lưới phi tập trung và có thể tiếp cận công khai); tiền mã hóa; ví cứng tiền mã hóa; tệp tin đa phương tiện NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin âm nhạc NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin viđêô NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không thể thay thế); tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token không thể thay thế); các tệp tin hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay thế); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa phương tiện kỹ thuật số; đồ họa máy vi tính; phần mềm; phần mềm blockchain (chuỗi khối); phần mềm sổ cái phân tán; phần mềm tiền mã hóa; phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa; phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số; phần mềm để sử dụng với tiền ảo; phần mềm để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phần mềm tài chính phi tập trung; phần mềm để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập trung; phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính; phần mềm sổ cái phân tán sử dụng trong xử Nhóm 14 Đồ trang sức; đồ giả trang sức; đồng hồ; dây đeo chìa khóa; vòng đeo chìa khóa. Nhóm 16 Xuất bản phẩm dạng in, sách; tạp chí; tranh ảnh; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi. Nhóm 18 Bao/túi/bị/xắc; ba lô; hành lý [vali hoặc túi xách]; ví. Nhóm 24 Chăn; tấm trải phủ giường. Nhóm 25 Quần áo; mũ; đồ đội đầu; áo vét ; áo nịt len; quần; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo len dài tay; áo nỉ cổ tròn dài tay; giày; khăn quàng; giày thể thao; tất ngắn cổ. Nhóm 27 Thảm dày trải sàn; tấm thảm; chiếu/thảm. Nhóm 28 Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; bức tượng đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; mô hình nhân vật; bóng; bóng rổ; thẻ sưu tập [dùng để chơi trò chơi]; bài lá; các vật dụng cầm tay dùng để chơi trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô; thiết bị chơi trò chơi; thiết bị chơi trò chơi di động; máy chơi trò chơi giải trí; máy chơi trò chơi; thiết bị điều khiển trò chơi cho các trò chơi máy tính và viđêô; cần điều khiển trò chơi máy vi tính; cần điều khiển trò chơi viđêô; chuột để chơi trò chơi; bàn phím để chơi trò chơi; ván trượt; mặt/miếng ván trượt; thẻ để chơi trò chơi. Nhóm 32 Bia; đồ uống tăng lực; đồ uống không cồn; nước ngọt. Nhóm 33 Đồ uống có cồn; rượu vang; rượu; rượu mạnh; rượu mùi/rượu hương; đồ uống hỗn hợp [có cồn]. Nhóm 35 Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: phần cứng máy tính, đồng hồ thông minh, đồ trang sức thông minh, kính đeo mắt, kính râm, kính thực tế ảo, tai nghe, tai nghe choàng đầu, tai nghe choàng đầu để chơi trò chơi, thiết bị ngoại vi máy vi tính, hộp đựng chuyên dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu và thiết bị chơi trò chơi, biển báo/tín hiệu băng đi-ôt phát quang (LED), biển báo/tín hiệu bằng đèn neon, phần cứng và phần mềm máy tính dùng cho công nghệ blockchain (chuỗi khối), tiền mã hóa, ví cứng tiền mã hóa, tệp tin đa phương tiện NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin âm nhạc NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin hình ảnh NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin video NFT (thẻ/token không thể thay thế), tệp tin văn bản NFT (thẻ/token không thế thay thế), tệp tin âm thanh NFT (thẻ/token không thể thay thế), các tệp tin hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, viđêô và đa phương tiện được xác thực bằng NFT (thẻ/token không thể thay thế), xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin đa phương tiện kỹ thuật số, đồ họa máy vi tính, phần mềm, phần mềm blockchain (chuỗi khối), phần mềm sổ cái phân tán, phần mềm tiền mã hóa, phần mềm để sử dụng với tiền mã hóa, phần mềm để sử dụng với tiền kỹ thuật số, phần mềm để sử dụng với tiền ảo, phần mềm để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thế thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mà hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thế thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo, phần mềm tài chính phi tập trung, phần mềm để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh, phần mềm để xây dựng các ứng dụng phi tập trung, phần mềm để ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển quyền và lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, phần mềm để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, phần mềm để tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung, phần mềm để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính, phần mềm sổ cái phân tán sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính, phần mềm để chuyển vốn/quỹ điện tử, phần mềm sử dụng như ví tiền mã hóa, phần mềm sử dụng như Nhóm 45 Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực thông tin định danh người dùng; dịch vụ xác thực định danh. Nhóm 36 Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ trao đổi tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiền mã hóa; dịch vụ tiền kỹ thuật số; dịch vụ tiền điện tử; dịch vụ tiền ảo; dịch vụ trao đổi tiền mã hóa; dịch vụ kinh doanh tiền mã hóa; dịch vụ xử lý thanh toán tiền mã hóa; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ trao đổi tiền tệ; dịch vụ kinh doanh tiền tệ; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ cho vay; tạo và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; phân phối, kinh doanh, cho vay, trao đổi, lưu trữ và truyền tải tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; dịch vụ tài chính, cụ thể, quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính, dự báo tài chính, quản lý danh mục tài chính và phân tích và tư vấn tài chính; thông tin tài chính cung cấp bằng các phương tiện điện tử; dịch vụ môi giới; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ xác thực thanh toán dựa trên blockchain (chuỗi khối). Nhóm 38 Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát sóng truyền thanh, truyền hình; dịch vụ nhắn tin điện tử; phát trực tuyến các nội dung âm thanh, viđêô và phương tiện kỹ thuật số trên internet, phát trực tuyến các trò chơi điện tử và viđêô; cung cấp các phòng trò chuyện trên internet; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền tải các tin nhắn giữa người dùng máy tính; truyền dữ liệu; truyền phát các thông tin và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy tính; cung cấp các diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người dùng để chia sẻ và phát trực tuyến thông tin, âm thanh, viđêô, tin tức thời gian thực, nội dung và thông tin giải trí; cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào hình ảnh, văn bản, âm thanh, viđêô, trò chơi, nội dung đa phương tiện, bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, và thẻ/token không thể thay thế (NFT); truyền tải điện tử dữ liệu và nội dung thực tế ảo và thực tế tăng cường; cấp quyền truy cập vào cộng đồng trực tuyến để mua, bán, kinh doanh, và thảo luận và trao đổi các thông tin về tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo. Nhóm 41 Dịch vụ giải trí; sản xuất và phân phối phim, hình ảnh động, chương trình phát thanh, truyền hình và các chương trình web, sản xuất và sản xuất hậu kỳ nội dung giải trí đa phương tiện; cung cấp các bộ phim không tải xuống được, chương trình truyền hình, trình chiếu truyền thông qua internet (webcasts), các tác phẩm nghe nhìn và đa phương tiện thông qua internet; sản xuất âm thanh, viđêô và bản ghi đa phương tiện; cung cấp trò chơi điện tử, trò chơi máy vi tính và trò chơi vidêô trực tuyến; dịch vụ vui chơi giải trí thực tế ảo; dịch vụ trò chơi thực tế ảo; dịch vụ xuất bản điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp giải trí tương tác, trò chơi, nội dung và trải nghiệm thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp trực tuyến; cung cấp các viđêô thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp cho mục đích giải trí; dịch vụ sản xuất và xuất bản giải trí đa phương tiện; tổ chức triển lãm, sự kiện và hội thảo cho mục đích giải trí và văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải xuống được; cung cấp hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin đa phương tiện kỹ thuật số không tải xuống được. Nhóm 42 Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như là dịch vụ (PaaS); dịch vụ điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển trò chơi máy tính, điện tử và viđêô; tổ chức, quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung (DAOs); ghi lại, quản lý và theo dõi lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung (DAOs); thiết kế và phát triển ứng dụng phi tập trung; xây dựng và thực hiện các hợp đồng thông minh; dịch vụ công nghệ thông tin; thiết kế đồ họa máy tính không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần mềm blockchain (chuỗi khối) không tải xuống được; cung cấp phần mềm sổ cái phân tán không tải xuống được; cung cấp phần mềm mã hóa không tải xuống được; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sử dụng với tiền mã hóa; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sử dụng với tiền kỹ thuật số; cung cấp phần mềm không tải xuống được để sử dụng với tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để đúc, tạo ra, và phát hành tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để xem và cung cấp truy cập tới tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để phân phối, kinh doanh, lưu trữ, gửi, nhận, chấp nhận, và truyền tải các tài sản kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ mã hóa, thẻ tiện ích, thẻ/token không thể thay thế (NFT), bộ sưu tập kỹ thuật số, bộ sưu tập mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và tiền ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được cho tài chính phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo và thực hiện các hợp đồng thông minh; cung cấp phần mềm không tải xuống được để xây dựng các ứng dụng phi tập trung; phần mềm không tải xuống được để ghi lại, quản lý, theo dõi, và chuyển lợi ích sở hữu trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để quản lý và quản trị các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; phần mềm không tải xuống được để tham dự và bỏ phiếu biểu quyết trong các tổ chức tự quản (tự động hóa) phi tập trung; cung cấp phần mềm không tải xuống được để thực hiện và ghi lại các giao dịch tài chính; cung cấp phần mềm sổ cái phân tán không tải xuống được sử dụng trong xử lý các giao dịch tài chính; cung cấp phần mềm không tải xuống được để luân chuyển vốn/quỹ điện tử, phần mềm không tải xuống được sử dụng như ví tiền Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Ape Foundation : Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN : Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.03.2022 | Nộp đơn 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 18.04.2022 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 29.07.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 17.02.2023 Bien lai dien tu XLQ | 13.04.2023 4186 Yêu cầu gia hạn trả lời công văn | 13.04.2023 Bien lai dien tu XLQ | 16.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 16.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger