You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10765
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU PHAM HOANG XU
Đang giải quyết
PHAM HOANG XU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán: tượng, phù điêu, tranh (làm bằng đồng, đá, gỗ, xi măng, nhựa, đất), đồ đồng trang trí, vật phẩm phong thủy, đồ đồng mỹ nghệ, đồ gốm mỹ nghệ, đồ sứ mỹ nghệ, đồ đá mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ. Nhóm 06 Tác phẩm nghệ thuật bằng đồng: tượng, phù điêu, tranh.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã đúc đồng Quỳnh Bội : Thôn Lương Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Lương Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger