You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10767
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU kanel
Đang giải quyết
kanel
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy lau.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở giấy Tú An : Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger