You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10812
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU MUYAL
Đang giải quyết
MUYAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê; ca cao.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC. : Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182 Panamá 5 PANAMA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182 Panamá 5 PANAMA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ IPAC : 13, LK1- Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.03.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 07.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger