You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10838
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phụ kiện cho điện thoại, cụ thể là ốp lưng cho điện thoại. Nhóm 35 Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu phụ kiện cho điện thoại, cụ thể là ốp lưng cho điện thoại.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Gia Phát : Số 20/165 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 20/165 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger