You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10843
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU BIKO
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
BIKO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Đồ chơi cho trẻ em.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.08 02.05.23 02.05.24 02.07.23 15.07.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Huệ : 107 tổ 64A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 107 tổ 64A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger