You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-53880
NGÀY NỘP ĐƠN 19/12/2022
TÊN NHÃN HIỆU MASACO Siêu rẻ - bền - đẹp - gọn - nhẹ M
Đang giải quyết (Update: 15/11/2023)
MASACO Siêu rẻ - bền - đẹp - gọn - nhẹ M
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Thương mại (mua bán), xuất nhập khẩu: các loại máy may, máy vắt sổ, máy cuốn biên, máy thêu, máy viền, máy khuy nút bọ, motor, kéo cắt vải, phụ tùng các máy nêu trên và các máy hỗ trợ trong ngành may từ gia đình đến công nghiệp. Nhóm 40 Gia công, sản xuất: các loại máy may, máy vắt sổ, máy cuốn biên, máy thêu, máy viền, máy khuy nút bọ, motor, kéo cắt vải, phụ tùng các máy nêu trên và các máy hỗ trợ trong ngành may từ gia đình đến công nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.03.03 26.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) NGUYỄN VĂN SANG : 900 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 900 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 19.12.2022 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 19.12.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 23.05.2023 Bien lai dien tu XLQ | 13.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 13.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger