You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-54047
NGÀY NỘP ĐƠN 19/12/2022
TÊN NHÃN HIỆU 10.000 Hãy Đến Cho Chúng Tôi Phục Vụ SEAFOOD
Đang giải quyết (Update: 15/11/2023)
10.000 Hãy Đến Cho Chúng Tôi Phục Vụ SEAFOOD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; tiệm ăn.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.11.07 11.01.05 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) HỘ KINH DOANH OANH ỐC 10.000 : Đường Phú Riềng Đỏ, KP Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường Phú Riềng Đỏ, KP Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 19.12.2022 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 19.12.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 27.04.2023 Bien lai dien tu XLQ | 09.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 09.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger