You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10926
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU HATOSI
Đang giải quyết
HATOSI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 11 Quạt điện. Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu quạt điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.07 03.07.24 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Bùi Thị Thanh Thảo : Tổ 5, Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 5, Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger