You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10935
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU littlebeans
Đang giải quyết
littlebeans
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến trên internet; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; cung cấp video (học liệu) trực tuyến, không tải xuống được.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.09.19 25.03.01 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hoàng Thị Hồng Uyên : Tổ 4A, khu 2 Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 4A, khu 2 Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 23.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger