You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27164
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Aimo
Đang giải quyết
Aimo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; kem que. Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. Nhóm 29 Kem (sản phẩm sữa); đồ uống hỗn hợp trứng sữa, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở sữa và trứng và / hoặc kem sữa, không chứa cồn; kem trên cơ sở thực vật.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 04.01.02 04.01.03 05.13.01 05.13.04 08.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Võ Thị Trâm Anh : A2-08.10 Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A2-08.10 Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger