You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27169
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU VMG HUB
Đang giải quyết
VMG HUB
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 38 Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. Nhóm 35 Dịch vụ quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần truyền thông và giải trí VMG : Số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger