You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27171
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU PHUN THÊU HỮU TUYẾN
Đang giải quyết
PHUN THÊU HỮU TUYẾN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Phun thêu thẩm mỹ; nối mi; nối tóc; gội đầu; làm móng.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 05.03.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Hữu Tuyến : 283 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 283 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger