You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27186
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - ĐỊNH CƯ B BigSuccess Make your dreams come true
Đang giải quyết
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - ĐỊNH CƯ B BigSuccess Make your dreams come true
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục, đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.05.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ EGROUP : 122 Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 122 Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger