You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27190
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU TB Cọ Sơn Cao Cấp
Đang giải quyết
TB Cọ Sơn Cao Cấp
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Chổi sơn; chổi lăn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Ngọc Thuận : 41/20 Lương Văn Can, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 41/20 Lương Văn Can, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger