You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27193
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU SWITT Brake Line Kits
Đang giải quyết
SWITT Brake Line Kits
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Phụ kiện xe máy thuộc nhóm này.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Huy Tấn ( J - M - C) : 240/111 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ( J - M - C) 240/111 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger