You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27195
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU SẮC MÀU Ngôi nhà nuôi dưỡng khát vọng
Đang giải quyết
SẮC MÀU Ngôi nhà nuôi dưỡng khát vọng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; gây quỹ cho tổ chức từ thiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.23 04.05.02 04.05.03 07.01.11 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH xã hội Sắc Màu : 598/18 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 598/18 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger