You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27196
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU CƠM ÔNG GIÀ
Đang giải quyết
CƠM ÔNG GIÀ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Nhà hàng ăn uống; quán ăn, dịch vụ ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.11 08.07.05 11.01.02 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Văn Dũng : 9A Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 9A Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger