You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27302
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU WARRIOR CAMP & EVENT
Đang giải quyết
WARRIOR CAMP & EVENT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Trường đào tạo (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Nhung : Tổ 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 30/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger