You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27307
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU KBaKi Oganic
Đang giải quyết
KBaKi Oganic
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Yến thô; yến tinh chế rút lông; yến sào chưng sẵn; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 03.07.24 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Tuyết Mai : Thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger