You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-00659
NGÀY NỘP ĐƠN 06/01/2023
TÊN NHÃN HIỆU KHANH HOA NATURAL SALANGANES NEST ESSENCE PRODUCT OF KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY
Đang giải quyết
KHANH HOA NATURAL SALANGANES NEST ESSENCE PRODUCT OF KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Tinh bột cho thực phẩm; bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (không dùng cho mục đích y tế); bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (không dùng cho mục đích y tế); bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế); bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có chứa thảo mộc hoặc chiết xuất từ thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); bánh kẹo. Nhóm 32 Đồ uống không cồn; bia; nước khoáng (đồ uống không cồn); nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có bổ sung collagen (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có bổ sung nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có bổ sung thảo mộc hoặc chiết xuất từ thảo mộc (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước ép trái cây; nước giải khát từ trái cây. Nhóm 29 Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). Nhóm 05 Dược phẩm; hóa dược và dược liệu (nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc); thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tể); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất của từ nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế). Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi các loại hàng hoá gồm: mỹ phẩm, mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, mỹ phẩm có chứa collagen, mỹ phẩm có chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm, mỹ phẩm có chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, mỹ phẩm có chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược, dược phẩm, hóa dược và dược liệu (nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc), thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tể), thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất của nhân sâm (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế), yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chể, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), đồ uống không cồn, bia, nước khoáng (đồ uống không cồn), nước giải khát (đồ uống không cồn), nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước giải khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát có bổ sung collagen (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát có bổ sung nhân sâm hoặc chiết xuất của nhân sâm (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát có bổ sung thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tể), nước ép trái cây, nước giải khát từ trái cây, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, rượu chứa yến (đồ uống có cồn), tinh bột cho thực phẩm, bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (không dùng cho mục đích y tế), bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (không dùng cho mục đích y tế), bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế), bột dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (không dùng cho mục đích y tế), bánh kẹo. Nhóm 03 Mỹ phẩm; mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào; mỹ phẩm có chứa collagen; mỹ phẩm có chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm; mỹ phẩm có chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo; mỹ phẩm có chứa thảo mộc hoặc chiết xuất từ thảo mộc.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.20 25.05.25 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa : 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tư vấn Sở Hữu Trí Tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) : 39/32/7 đường số 19, phường 08, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.01.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.01.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 10.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 08.08.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 08.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger