You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27308
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Lương Đỗ
Đang giải quyết
Lương Đỗ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh shop Vân Phương : SN 050, đường Phan Chu Trinh, tổ 25, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN SN 050, đường Phan Chu Trinh, tổ 25, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger