You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27311
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU SM ENGLISH CENTER Better English, Better Future
Đang giải quyết
SM ENGLISH CENTER Better English, Better Future
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 25.03.03 26.01.01 26.13.25 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trung tâm Anh ngữ SM : 153 đường Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 153 đường Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger