You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27312
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Dairling YOGA
Đang giải quyết
Dairling YOGA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Đào tạo; giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.08 02.03.11 02.03.24 02.09.14 02.09.15 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trịnh Thị Hồng Nhung : Số 185 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 185 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger