You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27314
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU MEGA STAR
Đang giải quyết
MEGA STAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ nghiên cứu thị trường.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 18.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Phúc Hiếu : 716/5 Hồng Bàng, phường 01, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 716/5 Hồng Bàng, phường 01, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger