You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27316
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU Noodle House STREETS
Đang giải quyết
Noodle House STREETS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Dịch vụ du lịch. Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.05.10 08.07.03 08.07.05 11.03.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Streets International, Inc : 512 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 512 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger