You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-00680
NGÀY NỘP ĐƠN 06/01/2023
TÊN NHÃN HIỆU Kaisa
Đang giải quyết
Kaisa
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Xe đạp điện. Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp điện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Vũ Kim Hùng : Thôn Hòa Lan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Hòa Lan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.01.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.01.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 29.06.2023 Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 4101 NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger