You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27319
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU THE SUN OFFICIAL
Đang giải quyết
THE SUN OFFICIAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh THE SUN OFFICIAL : 16/8A Nguyễn Văn Quá, tổ 8A, khu phố 1A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16/8A Nguyễn Văn Quá, tổ 8A, khu phố 1A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger