You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27322
NGÀY NỘP ĐƠN 28/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU JAM HOT Tương ớt Chua Ngọt & Cay T F H T.H.E Ferment house %HUNDRED HUNDRED% NATURAL NO PRESERVATIVES NO COLORANTS SWEETENED HOT SAUCE Thể tích thực 118ml
Đang giải quyết
JAM HOT Tương ớt Chua Ngọt & Cay T F H T.H.E Ferment house %HUNDRED HUNDRED% NATURAL NO PRESERVATIVES NO COLORANTS SWEETENED HOT SAUCE Thể tích thực 118ml
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Tương ớt.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.09.15 05.09.24 25.01.06 25.01.09 25.05.25 25.07.21 26.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MTV THE FERMENT HOUSE : 107/20 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 107/20 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 30/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger